telefonzaufania 

 TELEFONY ZAUFANIA I WSPARCIA

800-12-00-02 Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"
116  111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 100 100 Telefon dla rodziców i dzieci w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12
Telefon zaufania Rzecznika Praw dziecka
116  000
Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
800 108 108
Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich