ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO CELÓW POZARENTOWYCH

Orzeczenia o niepełnosprawności do celów pozarentowych wydają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Mieszkańców powiatu wieruszowskiego w zakresie orzecznictwa pozarentowego obsługuje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
Tel. 43 822-03-69

Powiatowy Zespół orzeka o niepełnosprawności w stosunku do tych osób, które nie spełniają warunków do uzyskania świadczeń rentowych, tj. nie posiadają wymaganego okresu zatrudnienia lub okresu co do powstania niepełnosprawności, albo nie są zainteresowane uzyskaniem takich świadczeń.

Powiatowy Zespół orzeka głównie w celu:

  • uzyskania pomocy społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
  • uzyskania ulg i uprawnień.

Aby ubiegać się o stopień niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole:

  • wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia)
  • zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • posiadaną dokumentację medyczną oraz psychologiczną.

Wnioski do pobrania znajdują się w linku poniżej:

https://pcprsieradz.pl/dokumenty-do-pobrania/28-dokumenty-pzon-sieradz