Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów

tel. 62 78 31 995     

SZANOWNI PAŃSTWO

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE SERDECZNIE WITA W KRĘGU OSÓB ZAINTERESOWANYCH POMOCĄ DZIECIOM

 PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

 1. Przedłożenie następujących dokumentów:
 • Wniosek o przeprowadzenie i wydanie wstępnej kwalifikacji;
 • Wniosek zgłoszeniowy;
 • Oświadczenie o:

- braku ograniczenia w czynnościach prawnych i rodzicielskich,

- wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, jeżeli taki istnieje,

- miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanych zarobkach;
 • Życiorys;
 1. Wizyta w domu Kandydatów w celu zweryfikowania warunków bytowych
  i mieszkaniowych.
 2. Poddanie się diagnozie psychologicznej przeprowadzonej przez pracownika PCPR w Wieruszowie.
 3. Złożenie wniosku z prośbą o skierowanie na szkolenie w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 4. Udział w szkoleniu.
 5. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego w związku
  z ukończeniem szkolenia.
 6. Wydanie przez PCPR zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

Wniosek zgłoszeniowy (dok. doc. 50 KB)

Informacja dla kandydatów (dok. doc. 36 KB)

Wniosek. doc. (dok. doc. 15 KB)

Oświadczenia doc. (dok. 17 KB)