Informacje dla kandydatów dotyczące szkoleń

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW DO SZKOLENIA NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, NIEZAWODOWE ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA

Kandydaci do szkolenia na rodziny zastępcze proszeni są o dostarczenie do organizatora pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów następujących dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Oświadczenie o braku ograniczenia w czynnościach prawnych i rodzicielskich
  • Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, jeżeli taki istnieje
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia
  • Odpis zupełny aktu małżeństwa (ewentualnie sentencja rozwodu)
  • Życiorys
  • Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanych zarobkach
  • Dowód osobisty do wglądu
  • A także według uznania:

Opinia z zakładu pracy

Poniżej druki do pobrania dla kandydatów:

Formularz zgłoszeniowy.doc (dok. doc. 48 KB)

Formularz zgloszeniowy.pdf (dok. pdf.212 KB)

Druk procedury kwalifikacyjnej .doc (dok. doc 36 KB)

Druk procedury kwalifikacyjnej.pdf (dok. pdf. 244 KB)