Sprawozdanie za 2022 r. z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 (dok. doc. 340 KB)

Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2022-2030 (dok. doc. 239 KB)

Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (dok. doc. 79,8 KB)

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2022 rok (dok. doc. 326 KB)

Sprawozdanie za 2022 r. z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 (dok. doc. 164 KB)

Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 (dok. doc. 340 KB)

Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021 (dok. doc. 232 KB)

Sprawozadnie za 2021 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (dok. 84 KB)

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2021 rok (dok. doc. 300 KB)

Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 (dok.doc.148 KB)

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim (dok. 213 KB)

Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 (dok. doc. 335 KB)

Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2020r. (dok.pdf 1486KB)

Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2022 (dok.pdf 342KB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2020.(dok.pdf 443KB)

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim na lata 2016-2021 (dok.pdf 344 KB)

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 (dok.pdf 480 KB)

Sprawozdanie z działalności PCPR w Wieruszowie za 2019 r (dok.docx 316 KB)

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych (dok.docx 68 KB) + materiał pomocniczy (dok.pdf 808 KB)

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.(dok. doc 144 KB)

Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim na lata 2016 2021.(dok.doc 180 KB)

Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim na lata 2016-2021.(dok.pdf 4MB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozowoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 za 2018 r.( dok.pdf 2,48 MB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozowoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 za 2018 r. (dok.docx 340 KB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r. (dok.docx 400 KB) + materiał pomocniczy.(dok.pdf 784 KB)

Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r. (dok.docx 68 KB)

Sprawozadnie z działalności PCPR za 2018 r.(dok.docx 604 KB)

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2018 r. (dok.pdf 1,45 MB)

Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.(dok. pdf 5,01 MB)

Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 (dok.doc 140 KB)