Poniżej link do Systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW)

https://sow.pfron.org.pl/

Pobierz Informator dla osób z niepełnosprawnością.