ogloszenie-o-wyniku-naboru-na-opiekunow-swiadczacych-uslugi-opiekuncze-w-miejscu-zamieszkania-w-projekcie--centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim-w-miejsko-gminnym-osrodku-pomocy-spoleczne

informacje-o-ogloszeniu-wybor-opiekunow-opiekunek-swiadczacych-uslugi-opiekuncze-w-miejscu-zamieszkania

zaproszenie-do-zlozenia-ofert-na-swiadczenie-uslug-asystenckich-osob-niepelnosprawnych-w-mieszkaniach-wspieranych-i-treningowych-nabor-uzupelniajacy

informacja-o-wyniku-postepowania na świadczenie usług asystenckichw mieszkaniach wspomaganych

grupowe-poradnictwo-specjalistyczne-dla-opiekunow-faktycznych-osob-niesamodzielnych-bioracych-udzial-w-projekcie-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim

zaproszenie-do-zlozenia-ofert-na-swiadczenie-uslug-asystenckich-osob-niepelnosprawnych-w-mieszkaniach-wspomaganych

Ogloszenie-o-wyniku-naboru-na-opiekunow-swiadczacych-uslugi-opiekuncze-w-miejscu-zamieszkania-w-projekcie-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim-w-miejsko--gminnym-osrodku-pomocy-spoleczn

Zaproszenie-do-zlozenia-ofert-na-swiadczenie-uslug-opiekunczych-u-osob-niepelnosprawnych-i-niesamodzielnych-w-ramach-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim

Informacja-o-wyniku-postepowania--swiadczenie-uslug-opiekuna-domu-w-mieszkaniach-wspomaganych

Zaproszenie-do-zlozenia-ofert-na-swiadczenie-uslugi-opiekuna-domu--w-mieszkaniach-chronionych-utworzonych-w-ramach-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim-

Ponowne zaproszenie do zlozenia ofert na swiadczenie uslug asystenckich osob niepelnosprawnych w powiecie wieruszowskim_

Informacja-o-wynikach-naboru-na-psychologa-oraz-terapeute-zajeciowego-do-ddp-w-hucie

Ponowne ogłoszenie o naborze-na-stanowisko-psychologa-i-terapeuty-zajeciowego-w-dziennym-domu-pomocy-w-hucie

Sprostowanie-do-ogloszenia-o-naborze-na-stanowisko-terapeuty-zajeciowego

Ogłoszenie dot. naboru-na-stanowisko-terapeuta-zajeciowy-i-psycholog-w-ddp

Ogloszenie o wyniku naboru na opiekunow swiadczacych uslugi opiekuncze w miejscu zamieszkania w projekcie centrum uslug spolecznych w powiecie wieruszowskim_

Ogloszenie o naborze opiekunow do uslug opiekuńczych w gminie Wieruszow

Ogłoszenie o wynikach naboru na uslugi asystenckie w miejscu zamieszkania

Ogłoszenie o wynikach naboru na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Nabór na opiekuna/opiekunkę osoby niepełnosprawnej w ramach projektu _

Zaproszenie do zlożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

Rekrutacja do usług opiekuńczych w gminie Wieruszów, po 12.01.2018 r.

Rekrutacja-do-uslug-opiekunczych--w-ramach-realizowanego-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim_- dot. gminy Bolesławiec

Rekrutacja-do-uslug-opiekunczych--w-ramach-realizowanego-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim - dot. gminy Wieruszów

Rekrutacja-opiekunow-do-swiadczenia-uslug-opiekunczych-na-terenie-gminy-wieruszow-w-ramach-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-powiecie-wieruszowskim-