41. Protokół z postępowania - język angielski 2022

40. Protokół z postępowania - matematyka 2022

39. zapytanie ofertowe- język angielski 2022

38. Zapytanie ofertowe - matematyka 2022

37. szacowanie wartości zamówienia na usługi udzielania korepetycji z języka angielskiego

36. szacowanie wartości zamówienia na na usługi udzielania korepetycji z matematyki

35. Informacja o zawarciu umowy z Wykonawcą - obóz integracyjno-terapeutyczny dla dzieci i opiekunów III

34. Informacja o wyborze oferty dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących

33. Informacja z otwarcia ofert - obóz integracyjno-terapeutyczny dla dzieci i opiekunów II

32.Postępowanie na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II, tj. dla 53 osób, w tym 30 dzieci z pieczy zastępczej i 23 osób z otoczenia uczestniczących w
projekcie Razem łatwiej

31. szacowanie wartości zamówienia na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla dzieci i opiekunów II

30. Informacja o zawarciu umowy z Wykonawcą - obóz integracyjno-terapeutyczny (2)

29. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

28. Informacja o wynikach postępowania - obóz integracyjno-terapeutyczny dla 54 osób, w tym 28 dzieci z pieczy zastępczej i 26 osób z otoczenia - 2

27.Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu - obóz integracyjno-terapeutyczny dla 54 osób, w tym 28 dzieci z pieczy zastępczej i 26 z otoczenia

26. Postepowanie na usługę realizacji obozu integracyjno-terapeutycznego dla 54 osób, w tym 28 dzieci z pieczy zastępczej i 26 osób z otoczenia.

25. Szacowanie wartości zamówienia na usługę realizacji obozu intergacyjno-terapeutycznego

24. Informacja o wynikach postępowania - nabór uzupełniający

23. Nabór uzupełniający na usługę realizacji korepetycji z języka angielskiego

22. Informacja o wynikach postępowania - j. angielski

21. Informacja o wynikach postępowania - matematyka

20. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę realizacji korepetycji z języka angielskiego.

19. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę realizacji korepetycji z matematyki.

18. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021.pdf

17. informacja o zawarciu umowy z wykonawcą-dot. zamówienia "Postępowanie na usługę realizacji obozu socjoterapeutycznego w projekcie Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej"

16. informacja o wyborze oferty - dot. zamówienia "Postępowanie na usługę realizacji obozu socjoterapeutycznego w projekcie Centrum Uslug Środowiskowych - "Razem łatwiej"

 15. informacja z otwarcia ofert - dot. zamówienia "Postępowanie na usługę realizacji obozu socjoterapeutycznego w projekcie Centrum Usług Środowiskowych - 'Razem łatwiej"

14. ogłoszenie o zamowieniu publicznym "Postępowanie na uslugę realizacji obozu socjoterapeutycznego w projekcie Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej"

13. szacowanie wartości zamówienia na usługę realizacji obozu socjoterapeutycznego w projekcie Centrum Usług Środowiskowych "Razem łatwiej"

12. informacja-o-wynikach-postepowania-korepetycje-z-jezyka-angielskiego

11. zapytanie-ofertowe-nabor-uzupelniajacy-jezyk-angielski

10. info/informacja-o-wynikach-postepowania

9. zapytanie-ofertowe-nabor-uzupelniajacy

8. informacja-o-wynikach-postepowania-matematyka

7. informacja-o-wynikach-postepowania-korepetycje-z-jezyka-angielskiego

6. zapytanie-ofertowe-korepetycje-z-j-angielskiego

5. zapytanie-ofertowe-korepetycje-z-matematyki

4. szacowanie-wartosci-zamowienia-na-uslugi-udzielania-korepetycji-z-matematyki-dla-8-dzieci-z-pieczy-zastepczej-uczestniczacych--w-projekcie-centrum-uslug-srodowiskowych--razem-latwiej

3. szacowanie-wartosci-zamowienia-na-uslugi-udzielania-korepetycji-z-jezyka-angielskiego--dla-8-dzieci-z-pieczy-zastepczej-uczestniczacych--w-projekcie-centrum-uslug-srodowiskowych--razem-latwiej

2. ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-plakaty-ulotki

1. zapytanie-o-cene-plakaty-ulotki