Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

"Postępowanie na usługę realizacji obozu socjoterapeutycznego w projekcie "Centrum Usług Środowiskowych - 'Razem łatwiej"

Poniżej ogłoszenie wraz z załącznikami

E zamówienie - ogłoszenie

SWZ

Oferta

Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3

Wzór umowy - załącznik nr 4

Wykaz kadry - załacznik nr 5