ciągznakówRPOczarnobiały

Aktualności dot. realizacji projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie jako Partner Wiodący informuje, że w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” kontynuowane są:

- usługi asystenckie,

- usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy,

- usługi mieszkalnictwa treningowego i wspieranego.

Ponadto informujemy, że w ramach środków własnych realizowane są usługi opiekuńcze w Gminie Wieruszów oraz w Gminie Bolesławiec.

1. INFORMACJE DOT. REALIZACJI PROJEKTU

Od stycznia 2018 roku rozpoczęto realizacje usług opiekuńczych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane są przez Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb, i w związku z tym wymagają pomocy innych osób. Na terenie gminy Bolesławiec usługe świadczy 1 opiekunka natomiast na terenie gminy Wieruszów usługi świadczą 2 opiekunki.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych przez odpowiednio wykwalifikowanych opiekunów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu obejmuje m.in. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, sprzątanie, pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, organizowanie wolnego czasu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Od 2019 roku została zwiekszona liczba zatrudnionych opiekunek do swiadczenia w/w usług. W gminie Bolesławiec usluge świadczą 2 opiekunki, a na terenie gminy Wieruszów usługe świadczą 3 opiekunki.

Od marca 2018 roku rozpoczęto realizację usług asystenckich w miejscu zamieszkania realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Usługa ta świadczona jest przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

Zakres czynności asystenckich obejmuje m. in.: czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niesamodzielnym, pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego lub komputerowego, pomoc związana z załatwianiem spraw urzędowych. Pomoc w robieniu zakupów. Pomoc przy przemieszczaniu się i towarzyszenie w wizytach lekarskich i miejscach kulturalnych, organizowanie i pomoc w dojazdach do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji i realizacji zainteresowań, pasji, itp.

W ramach usługi uczestnikom projektu zapewniony jest obiad z dowozem do miejsca zamieszkania.

Asystent osoby niepełnosprawnej z 3 podopiecznymi - kobiety, w tym 2 kobietami na wózkach inwalidzkich podczas targów sprzętu rehabilitacyjnego. 
 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej podczas asystentury (1 asysten, 1 podopieczna), pomoc w przygotowaniu posiłku, mycie sałaty
 Asystent osoby niepełnosprawnej podczas asystentury (pomoc podczas zakupów pieczywa w sklepie 1 podopiecznej)

W ramach projektu od września 2018 roku uruchomiony został Dzienny Dom Pomocy w Hucie, usługa ta realizowana jest przez Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie.

Od stycznia 2018 roku trwały prace remontowo-budowlane zmierzające do uruchomienia Dziennego Domu Pomocy. Placówka znajduje się w miejscowości Huta 46, 98-360 Lututów jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, funkcjonuje w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Dzienny Dom Pomocy zapewnia dziennie 15 miejsc. W ramach Dziennego Domu Pomocy osoby niesamodzielne zapewnioną mają opiekę opiekunów oraz specjalistów tj. psychologa, masażystę oraz terapeutę zajęciowego. Podopiecznym Dziennego Domu Pomocy zapewnione jest wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz transport z miejsca zamieszkania do siedziby Domu.

Budynek jednopiętrowy DDP, wejście do budynku 
 Łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością w DDP
 sala rehabilitacji, rower rehabilitacyjny, orbitrek, łóżko rehabilitacyjne
 Meble kuchenne w kuchni DDP
 jadalnia w DDP, prostokątny stół z krzesłami, na stole poczęstunek, owoce, ciasta
 uczestnicy DDP przy stole prostokątnym podczas obiadu
 cus13
 2 uczestników w sali rehabilitacji, 1 osoba ćwiczy na rowerku, 2 osoba ćwiczy na orbitreku

Dzienny Dom Pomocy umożliwia udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczna, rozwój pasji i zainteresowań, uczestnictwo w przeróżnych imprezach kulturalnych i spotkaniach itp.

Zajęcia kulinarne, podnoszące sprawność fizyczną oraz zajęcia plastyczne i muzyczne w Dziennym Domu Pomocy.

dziadek1 
 uczestnicyDDPpodczaszajęćprzystole
 uczestnicyDDPzdjęciegrupowepodczaszajęćplastycznych
 uczestnicy DDP podczas zajęć kulinarnych, 4 uczesniczki przy stole podczas gotowania
 uczestniczkapodczaszajęćkulinarnych
 uczestnicy DDP podczas zajęć kulinarnych, 4 uczesniczki przy stole podczas gotowania
Andrzejki w Dziennym Domu Pomocy:
lanie wosku przez uczestniczkę DDP
uczestnik DDP podczas lania wosku
uczestniczka DDP podczas wróżenia z wosku - lanie wosku
Mikołajki:
uczestnicy DDP przy stole, podczas poczęstunku
Trzy uczestniczki DDP przy choince
Dwie uczestniczki DDP z Mikołajem przy choince
Wigilia:
 Czterej uczestnicy DDP przy stole, podczas kolacji wigilijnej w DDP
 grupa osób,w tym uczestników DDP przy stole podczas kolacji wigilijnej
 uczestnicy DDP przy stole wigilijnym

Od stycznia 2019 roku zostały uruchomione w ramach projektu mieszkania wspomagane tj. jedno mieszkanie treningowe oraz dwa mieszkania wspierane, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”.

   O września 2018 r. trwały prace remontowo-budowlane zmierzajace do uruchomienia mieszkań wspomaganych. Mieszkania znajduja sie w Wieruszowie na ul. L. Waryńskiego 8.  W/w mieszkania adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wieruszowskiego, w szczególności do osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnością. Usługi mieszkalnictwa wspomaganego dostarczają osobą możliwość i warunki utworzenia miejsca do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia,  przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających.

   W mieszkaniach tych prowadzone są treningi m. in. umiejętności praktycznych, higieny, finansowy, zarządzania mieszkaniem, kulinarny, umiejętności spędzania czasu wolnego, interpersonalny itd. W mieszkaniach wspieranych zaplanowane jest poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu. Mieszkańcy zapewnione maja wyżywienie - obiad do czasu nabycia umiejetności samodzielnego przygotowywania posiłków oraz partycypują w kosztach eksploatacji mieszkań.

Trzech mieszkańców mieszkań wspomaganych przy stole podczas rozmowy z dwoma opiekunami 
Dwaj mieszkańcy mieszkań wspomaganych podczas prac domowych, jeden zamiata podłogę w kuchni, drugi zmywa naczynia 
 Trzej mieszkańcy mieszkań wspomaganych podczas prac porządkowych wokół budynku (zamiatają), jeden mieszkaniec schodzi z podjzdu do wózków inwalidzkich
 Mieszkaniec mieszkań wspomaganych podczas odpoczynku w salonie na kanapie
 Mieszkanka mieszkań wspomaganych na wózku inwalidzkim podczas wycierania naczyń w aneksie kuchennym

Od marca 2019 rozpoczęto realizacje usług wspierajacych dla opiekunów faktycznych - grupowe poradnictwo specjalistyczne.  W ramach usługi zaplanowano kurs I pomocy przedmedycznej oraz cyklicznie grupowe poradnictwo specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem oraz z dietetykiem. Realizatorem jest Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

W dniu 25.03.2019r został zorganizowany kurs I pomocy przedmedycznej w godz. 14:00 - 18:00 w "Klubie Pracy" ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów. W kursie uczestniczyło 5 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Celem kursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, wzbudzenie motywacji do prowadzenia działań ratowniczych oraz przyswojenie wiedzy z zakresu postępowania w róznych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Wiedza ta ułatwi uczestnikom kursu codzienne pełnienie roli opiekuna osoby niesamodzielnej.

Grupa opiekunów faktycznych na przeciwko ratownik medyczny prowadzący szkolenie 
 Grupa opiekunów faktycznych obserwująca pokaz I pomocy prezentowany przez ratownika medycznego na fantomie
 Opiekun faktyczny uczy sie resuscytacji na fantomie, w tle grupa pozostałych opiekunów faktycznych i ratownik medyczny
 Kolejny opiekun faktyczny ćwiczy resuscytację na fantomie przy asekuracji ratownika medycznego
 Ratownik medyczny prezentuje na uczestniku szkolenia pozycję boczną bezpieczną

Celem grupowego poradnictwa specjalistycznego jest podniesienie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi.
Planowane jest grupowe poradnictwo specjalistyczne ze specjalistami tj. z psychologiem, pedagogiem oraz spotkanie z dietetykiem w  zakresie m.in.: kompetencji społecznych, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, asertywności, relacji rodzinnych, prawidłowych nawyków żywieniowych.
Usługa realizowana będzie okresowo od stycznia 2019 do marca 2020. O terminie i miejscu realizowanego grupowego poradnictwa specjalistycznego opiekunowie będą informowani na bieżąco. Warsztaty ze specjalistami prowadzone będą –  z psychologiem 2 x 5 godz., z pedagogiem 3 x 5 godz., z dietetykiem 1 x 5 godz. zapewniona będzie przerwa kawowa. Usługa jest bezpłatna.
W dniach: 17.06.2019r. oraz 25.06.2019r. zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe z psychologiem (2 spotkania po 5 godz.)
Warsztaty odbyły się w sali Cech Rzemiosł Różnych, ul. Warszawska 42, 98-400 Wieruszów.
W warsztatach uczestniczyło 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
Celem kursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu kompetencji społecznych, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, asertywności, relacji rodzinnych.
Wiedza ta ułatwi uczestnikom w/w warsztatów codzienne pełnienie roli opiekuna osoby niesamodzielnej.

Uczestnicy spotkania podczas szkolenia siedzą przy prostokatnym stole, na przeciwko stoi pani psycholog prowadzaca zajęcia, na stole butelki wody mineralnej 
 Uczestnicy szkolenia siedza przy prostokatnym stole razem z pania psycholog prowadząca zajęcia, rozmawiaja, na stole butelki wody mineralnej, w tle flipchart
 Uczestnicy szkolenia 5 osób razem z pania psycholog stoją w rękach trzymają dyplomy

W dniach: 26.08.2019r., 02.09.2019r., 09.09.2019r. zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe z pedagogiem (3 spotkania po 5 godz.)

Warsztaty odbyły się w sali Cech Rzemiosł Różnych, ul. Warszawska 42, 98-400 Wieruszów.

Warsztaty zostały zorganizowane dla10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Celem kursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu kompetencji społecznych, umiejętności komunikowania się tj. rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, a także relacji rodzinnych.

Wiedza ta ułatwi uczestnikom w/w warsztatów codzienne pełnienie roli opiekuna osoby niesamodzielnej.

Cztery uczestniczki szkolenia podczas zajęć z pedagogiem, zajęcia przy stole prostokątnym, pedagog pochyla się nad stołem, rozdaje karty do zajęć ćwiczeniowych 
 Trzy uczestniczki przy stole podczas szkolenia i rozmowy z prowadzącycm pedagogiem
 wręczenie zaświadczeń o odbytym poradnictwie, zaświadczenie wręcza jednej z uczestniczek kierownik PCPR w Wieruszowie, podczas wręczania obecni sa inni uczstnicy poradnictwa, siedzą przy prostokątnym stole

W dniu 11.03.2020r.  zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe z dietetykiem. Warsztaty odbyły się w sali Cech Rzemiosł Różnych, ul. Warszawska 42, 98-400 Wieruszów. Usługa została zorganizowana dla 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Celem kursu było poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych.

Grupa 6-osób przy stole prostokątnym podczas spotkania z dietetykiem, dietetyk stoi prowadzi spotkanie 

 Grupa 8 osób podczas spotkania z dietetykiem, Pani dietetyk stojąc prowadzi spotkanie, grupa siedzi przy stole