ciągznakówRPOczarnobiały

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2016 r. - 30 wrzesień 2017 r.

Nazwa zadania: Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
termin realizacji zadania: 20 maj 2016 r. godz.10 - 15 oraz 3 czerwca 2016 r. godz. 10 – 15
miejsce realizacji zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, ,,Klub Pracy”
Nazwa zadania: Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności w komunikowaniu się i społecznych
termin realizacji zadania: 11.06.2016r., 18.06.2016r., 28.06.2016r. oraz 29.06.2016r. godz. 09 – 15
miejsce realizacji zadania: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98 – 420 Sokolniki.
Nazwa zadania: Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
termin realizacji zadania: (10 spotkań po 3 godziny, godz. 15.00 - 18.00)

1.30.08.2016r.
2. 06.09.2016r.
3.13.06.2016r.
4.20.09.2016r.
5.27.09.2016r.
6. 04.10.2016r.
7. 11.10.2016r.
8. 18.10.2016r.
9. 25.10.2016r.
10. 08.11.2016r.

Terminy spotkań w ramach Warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych - Szkoła dla rodziców i wychowawców" w roku 2017 zostaną podane w późniejszym okresie.

miejsce realizacji zadania: Siedziba Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie
ul. Warszawska 42, 98 – 400 Wieruszów

Nazwa zadania: Grupa wsparcia

termin realizacji zadania w 2016 r. (8 spotkań po 2 godziny, godz. 10:00 - 12:00):

22.09.2016r.,
29.09.2016r.,
13.10.2016r.,
27.10.2016r.,
10.11.2016r.,
24.11.2016r.,
08.12.2016r.,
22.12.2016r.

termin realizacji zadania w 2017 r. (18 spotkań po 2 godziny, godz. 10.00 - 12.00)

19.01.2017r.,
26.01.2017r.,
09.02.2017r.,
23.02.2017r.,
09.03.2017r.,
23.03.2017r.,
06.04.2017r.,
20.04.2017r.,
11.05.2017r.,
25.05.2017r.,
08.06.2017r.,
22.06.2017r.,
06.07.2017r.,
20.07.2017r.,
03.08.2017r.,
17.08.2017r.,
07.09.2017r.,
21.09.2017r.

miejsce  realizacji zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów „Klub Pracy”
Nazwa zadania: Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych – ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców” (kontynuacja realizacji zadania 5)

Termin realizacji zadania:

07.02.2017r.,
14.02.2017r.,
21.02.2017r.,
28.02.2017r.,
07.03.2017r.,
14.03.2017r.,
21.03.2017r.,
28.03.2017r.,
04.04.2017r.,
11.04.2017r., od godziny 15:00 do godziny 18:00

Miejsce realizacji zadania: Siedziba Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie, ul. Warszawska 42, 98 – 400 Wieruszów.

Nazwa zadania: Warsztaty profilaktyczno - rozwojowe dla dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania

Termin realizacji zadania:
10.02.2017r.,
17.02.2017r.,
24.02.2017r.,
03.03.2017r.,
10.03.2017r.,
17.03.2017r.,
24.03.2017r.,
31.03.2017r.,
07.04.2017r.,
21.04.2017r.,  od godz. 16:00 do godz. 18:00

Nazwa zadania: Warsztaty w zakresie rozwoju seksualnego dziecka (zadanie 8 projektu)
Termin realizacji zadania: 30.03.2017r. od godziny 9:00 do godziny 16:00
Miejsce realizacji zadania: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach ul. Parkowa1, 98 - 420 Sokolniki.
Nazwa zadania: Warsztaty w zakresie profilaktyki i konsekwencji
uzależnień (zadanie 7 projektu).
Termin realizacji zadania: 18.05.2017r. oraz 19.05.2017r. od godziny 9:00 do godziny 14:00
Miejsce realizacji zadania: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach
ul. Parkowa1, 98 - 420 Sokolniki.
Nazwa zadania: Wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny
Termin realizacji zadania: 24 - 30 czerwca 2017r.
Miejsce realizacji zadania: Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy ,,Zacisze", Spała ul. Piłsudskiego 20, 97 - 215 Inowłódz