Obraz1

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

w projekcie Centrum Usług Środowiskowych ,,Razem łatwiej II” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027  Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem"  Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne" przez  Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,
Gminę Lututów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie,
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

okres realizacji projektu: 01 października 2023 r. – 31 grudnia 2026 r.

Główny cel projektu to: zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, poprzez rozwój usług społecznych, tworzenie/wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenia usług dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w okresie 01.10.2023r. – 31.12.2026r. w formie: usług opiekuńczych w DDP „Spokojna Przystań”, usług sąsiedzkich, usług asystenckich, usług mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu "Być Razem” oraz działań wspierających opiekunów faktycznych.

Nazwa zadania: Działania wspierające opiekunów faktycznych – grupowe poradnictwo specjalistyczne

Partner realizujący zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie, ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

Termin realizacji zadania: od 01.04.2024r. do 30.11.2025r.

Opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uczestniczących w Projekcie będą mogli wziąć udział w grupowym poradnictwie specjalistycznym oraz w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Miejsce realizacji zadania: Informacje o dokładnym miejscu i terminie realizacji zajęć będą umieszczane na bieżąco.

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy w Hucie „Spokojna Przystań”

Partner realizujący zadanie: Gmina Lututów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, ul Klonowska 8, 98-360 Lututów.

Termin realizacji zadania: od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzienny Dom Pomocy znajduje się w miejscowości Huta 46, 98-360 Lututów, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Dzienny Dom Pomocy zapewnia dziennie 32 miejsca.

Nazwa zadania: Usługi sąsiedzkie

Partner realizujący zadanie: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

Termin realizacji zadania: od 03.2024 r. do 30.11.2026 r.

Miejsce realizacji zadania: Usługi opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do niedzieli w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą przez 12 opiekunek dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych. Każda z opiekunek świadczy usługę dla jednej osoby niesamodzielnej. Godziny świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi, dlatego świadczenie usług możliwe jest również w godz. wieczornych.

Nazwa zadania: Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu „Być Razem”

Partner realizujący zadanie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski  w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów.

Termin realizacji zadania: od 01.11.2023r. do 31.12.2026r.

Miejsce realizacji zadania: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski  w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów.

Klub działa 5 dni w tygodniu w godz. 15.00-19.00, prowadzone są zajęcia grupowe
i indywidualne. Ponadto zaplanowano zajęcia poza Klubem np. wycieczki, wyjścia na basen, do kina, teatru, imprezy plenerowe i okazjonalne.

Nazwa zadania: Usługa asystencka

Partner realizujący zadanie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski  w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów.

Termin realizacji zadania: od 01.11.2023 r. do 31.12.2026r.

Miejsce realizacji zadania: Usługi asystenckie realizowane są od poniedziałku do piątku przez asystentów/ asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami
w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą na terenie powiatu wieruszowskiego w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi.
Z AON/AOON, odbiorcami usługi oraz z ich otoczeniem współpracuje i wspiera również specjalista ds. usług.

Nazwa zadania: Mieszkania treningowe i mieszkania wspomagane

Partner realizujący zadanie: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów.

Termin realizacji zadania: od 01.11.2023 r. do 31.12.2026r.

Miejsce realizacji zadania: mieszkanie treningowe zapewnia jednocześnie pobyt 5 osobom, natomiast trzy mieszkania wspomagane zapewniają jednocześnie pobyt 10 osobom. Mieszkania zlokalizowane są w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów. Osoby przebywające w w/w mieszkaniach zapewnione mają wsparcie opiekuna domu, wolontariuszy oraz AON/AOON, z którymi prowadzone są treningi 5 dni w tygodniu tj. higieny, kulinarny, finansowy, umiejętności praktycznych, zarządzania mieszkaniem itp. Osoby zapewnione mają wyżywienie – obiad. Mieszkańcy częściowo ponoszą koszty eksploatacji, odpłatność jest zależna od sytuacji materialnej rodziny lub osoby.