„Każdy tyle jest wart, 
ile może pomóc drugiemu człowiekowi.”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą  na zasadach jednostki budżetowej. Jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla  85 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Główna siedziba ŚDS położona jest w gminie Galewice we wsi Osiek. Placówka znajduje się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy Galewice i przeznaczona jest dla 35 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogą korzystać z oferty placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach przeznaczony jest dla 25 osób. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
Uczestnicy mogą korzystać z oferty placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie przeznaczony jest dla 25 osób. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogą korzystać z oferty placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób mających poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym pomocy i opieki niezbędnej do życia        w środowisku rodzinnym i społecznym. Podejmowane działania, zmierzają do osiągnięcia poprawy funkcjonowania i powstrzymania postępującej u podopiecznych  choroby.  
 
Jak można zostać uczestnikiem Domu?

  • należy złożyć wniosek o skierowanie do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji  

  • przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, o ile dana osoba takie posiada

Pozostałe dokumenty przygotowują  pracownicy  ośrodka pomocy społecznej we współpracy z osobą zainteresowaną. 

Dla kogo placówka jest przeznaczona?
 
Uczestnikami Domu mogą zostać:

  • osoby przewlekle psychicznie chore,

  • osoby upośledzone umysłowo,

  • osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Ponadto kandydat musi być osobą pełnoletnią.
 
Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin przyjęcia do Domu ustala kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.
 
Cele działalności Domu

  • zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym.

  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia.

  • zapobieganie izolacji społecznej uczestników.

  • wsparcie rodziny w funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną.

Dla uczestników Domu prowadzone są zajęcia, realizowane metodami aktywnymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. Obejmują one m.in. treningi samoobsługi, zaradności życiowej, funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności społecznych i spędzania czasu wolnego. 
Istnieje również możliwość nauczenia się obsługi różnych urządzeń tj. komputer, maszyna do szycia, kosiarka do trawy i in. 
W trosce o dobry stan zdrowia uczestników dostępny jest gabinet rehabilitacyjny, w którym pod okiem instruktora realizowane są indywidualne programy rehabilitacyjne.  
Pani pielęgniarka czuwa nad zdrowiem podopiecznych. Dba o systematyczne przyjmowanie leków, mierzy ciśnienie krwi, służy dobrymi poradami w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 
 
Ośrodek posiada własny samochód, którym dowozi uczestników. Jest on dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych. W placówce jest specjalistyczna winda, zapewniająca komfortowy transport. 
 
Podczas pobytu w Domu uczestnicy spożywają jeden gorący posiłek oraz piją kawę i herbatę. Ponadto uroczyście obchodzone są wyjątkowe dni w roku tj. Wigilia Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. 
 
W czasie wolnym można rozwijać własne zainteresowania oraz korzystać z aktywnych form rozrywki. Organizowane są imprezy integracyjne i wyjazdy, które dostarczają wielu radosnych przeżyć i stanowią źródło wiedzy o świecie. 
 
Kontakt:

ŚDS Osiek z filią w Czastarach i Chróścinie
Osiek 185C, 98-405 Galewice
tel./fax. 62 78 43 222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sdsosiek.prv.pl