Poniżej wnioski na MODUŁ I WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Wniosek Moduł I/Obszar A - Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (dok. pdf 176 KB)

Wniosek aktywny samorząd

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar A- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.doc

2. Wniosek Moduł I/Obszar A - Zadanie nr 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego.(dok. pdf 192 KB)

Załaczniki do wniosku Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego.doc

3. Wniosek Moduł I/Obszar A - Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (dok. pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar A - Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu .doc

4. Wniosek Moduł I/Obszar B - Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się ze pomocą mowy (dok.pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar B - Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (dok.doc 88 KB)

5. Wniosek Moduł I/Obszar B - Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dok.pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar B- Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.doc

6. Wniosek Moduł I/Obszar B - Zadanie nr 5 - dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dok.pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar B- Zadanie nr 5 - dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu doc

7. Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym.(dok. pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C- Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym.doc

8. Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dok.pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie lektrycznym.doc

9.Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dok.pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne .doc

10. Wniosek Moduł I/Obszar C - zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dok. pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne .doc

11. Wniosek Moduł I/Obszar C - zadanie nr 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.(dok pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.doc

12. Wniosek Moduł I/Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.(dok.pdf 192 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.doc

Poniżej wniosek na MODUŁ II

13. Wniosek Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dok.pdf 212 KB)

Załączniki do wniosku Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.docx

DRUK WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU

Prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1.pdf