Poniżej wnioski na MODUŁ I i II WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (do każdego wniosku należy dołączyć wymagane załączniki)

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

OBSZAR A

1. Zadanie nr 1 - WNIOSEK - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu
Załączniki do wniosku - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu

2. Zadanie nr 2 lub 3- Wniosek - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Załączniki do wniosku - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

3. Zadanie nr 4 - WNIOSEK - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

Załaczniki do wniosku - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu

OBSZAR B

1. Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 - WNIOSEK - pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Załączniki do wniosku - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

2. Zadanie nr 2 - WNIOSEK - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania

Załaczniki do wniosku - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania

3. Zadanie nr 5 - WNIOSEK - dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Załaczniki do wniosku - dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzetu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

OBSZAR C

1. Zadanie nr 1 - WNIOSEK - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Załączniki do wniosku - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2. Zadanie nr 2 - WNIOSEK - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Załączniki do wniosku - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

3. Zadanie nr 3 - WNIOSEK - pomoc w zakupie protezy kończyny, w którtej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Załączniki do wniosku - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

4. Zadanie nr 4 - WNIOSEK - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Załączniki do wniosku - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

5. Zadanie nr 5 - WNIOSEK- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego

Załaczniki do wniosku - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego

Obszar D

WNIOSEK - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Załaczniki do wniosku - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

WNIOSEK - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Załaczniki do wniosku - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

PROŚBA O PRZYWRÓCENIE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU