Poniżej wnioski na MODUŁ I WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Wniosek Moduł I/Obszar A - Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dok. pdf 171 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar A- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dok. doc. 81 KB)

2. Wniosek Moduł I/Obszar A - Zadanie nr 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego (dok. pdf 187 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar A - Zadanie nr 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz słuchu oraz narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego (dok. doc. 80 KB)

3. Wniosek Moduł I/Obszar A - Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dok. pdf. 187 KB)

Załaczniki do wniosku Moduł I/Obszar A- Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dok. doc. 56 KB)

4. Wniosek Moduł I/Obszar B - Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 - pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dok. pdf 186 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar B -Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dok. pdf. 186 KB)

5. Wniosek Moduł I/Obszar B- Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dok. pdf. 186 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar B - Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dok. doc. 76 KB)

6. Wniosek Moduł I/Obszar B- Zadanie nr 5 - dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (dok. pdf. 188 KB)

Załączniki do wniosku Moduł/Obszar B - Zadania nr 5 - dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzetu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (dok. doc 52,5 KB)

7. Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ( dok. pdf. 185 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C/ Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dok. doc. 95,5 KB)

8. Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sparwności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dok pdf. 187 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dok. 53,5 KB)

9. Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastoswano nowoczesne rozwiązania techniczne (dok. pdf. 187 KB)

Załączniki do wniosku Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dok. doc. 104 KB)

10. Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dok. pdf. 189 KB)

Załaczniki do wniosku Moduł I/Obszar C- Zadania nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dok. doc.81,5 KB)

11. Wniosek Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dok. pdf. 186 KB)

Załaczniki do wniosku Moduł I/Obszar C - Zadanie nr 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dok. doc. 60 KB)

12. Wniosek Moduł I/Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodwej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dok. doc. 184 KB)

Załaczniki do wniosku Moduł /Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dok. doc. 83 KB)

13. Wniosek Moduł II dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (dok. pdf. 212 KB)

Załaczniki do wniosku Moduł II - dostosowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (dok. doc. 32,1 KB)

Wniosek o przywrócenie terminu