Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

Uchwała Rady Powiatu w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2021-2027

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2021-2027

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020.(dok pdf 6,21 MB)

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022(plik pdf 4,61 MB)

Strona tytułowa do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.( plik docx 26,4 KB)

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.(dok. docx 119 KB)

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021.(dok.doc 690 KB)

Uchwała do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 pdf

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.(dok.doc 717 KB)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2014-2020 (plik doc. 1,3 MB)

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014(plik PDF 9,1 MB)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2006-2013 (plik PDF 1,3 MB)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wieruszowskim na lata 2006-2013 (plik doc 954KB )

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 (plik PDF 986 KB)

Powiatowy Program Działań na Rzecz Ośób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 (plik doc 345 KB)