CHARAKTERYSTYKA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHRÓŚCINIE-WSI
Zasady i tryb przyjmowania

O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Potrzebę taką należy zgłosić w ośrodku pomocy społecznej w swojej gminie, który przeprowadza wywiad środowiskowy, gromadzi stosowną dokumentację, a następnie wydaje decyzję kierującą oraz o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
Na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w imieniu starosty wydaje decyzję o umieszczeniu osoby zainteresowanej w domu pomocy społecznej.

Usługi
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje również mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Odpłatność
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą :
  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z gminą,
  3.  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca lub jego rodzinę.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie  - Wsi w 2023r. wynosi 4.999,37 zł

Dane kontaktowe do DPS na terenie powiatu wieruszowskiego

Nazwa Profil domu Adres Kontakt
 Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym dla;

1) 95 osób - mężczyzn, w budynkach połozonych w Chróścinie 50,

2) 59 osób - kobiet i mężczyzn, w budynkach położonych w Chróścinie 47

 
 Chróścin-Wieś 50
98-430 Bolesławiec
 

62 78-36-130

62 78 36 033

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.