• Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej zalicza się do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia
 • Realizacja przez warsztat w/w celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy
 • Zgłoszenia kandydatów na uczestników warsztatu terapii zajęciowej dokonywane są bezpośrednio przez zainteresowanych, ich rodziców, opiekunów prawnych, biura pracy oraz inne jednostki i organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi
 • Jednostka prowadząca warsztat, kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
 • Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową, w której skład wchodzą pracownicy warsztatu
 • Uczestnik warsztatu, który w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość środków finansowych oraz ich przeznaczenie indywidualnie dla każdego uczestnika ustala rada programowa warsztatu zgodnie z indywidualnym programem, uwzględniając postanowienia regulaminu organizacyjnego warsztatu.

 Na terenie powiatu wieruszowskiego działa:

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Sportowa 7
98 –400 Wieruszów
tel./ fax. ( 0-62 ) 78 42 535
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie funkcjonuje od 1995 roku.

Zajęcia odbywają się w następujących sekcjach:

 • artystyczno-plastycznej
 • krawiecko-tkackiej
 • stolarsko – ślusarskiej
 • gospodarstwa domowego
 • komputerowo – poligraficznej
 • introligatorskiej
 • ceramiki i mas twardych (glina, gips, wosk, masa solna itp.)
 • ogrodniczej
 • rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • aktywizacji zawodowej