ciągznakówRPOczarnobiały

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

w projekcie ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

okres realizacji projektu: 01 listopada 2017 r. – 30 wrzesień 2020 r.

Celem głównym projektu jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Partner realizujący zadanieGmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wBolesławcu, ul Rynek 1, 98-430 Bolesławiec oraz Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów.

Termin realizacji zadania: od 02 stycznia 2018 roku do 31 marca 2020 r.

miejsce realizacji zadania:Usługi opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do piątku w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą. Na terenie Gminy Bolesławiec usługę świadczą w ramach projektu 2 opiekunki w godz. 8:30-16:30 oraz na terenie Gminy Wieruszów usługę w ramach projektu świadczą 3 opiekunki w godz. 8:00 -18:00. Godziny świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi, dlatego świadczenie usług możliwe jest również w godz. wieczornych.

Nazwa zadania: Usługi asystenckie w miejscu zamieszkania

Partner realizujący zadanie:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania: od 01 marca 2018 roku do 31 maja 2020 r.

miejsce realizacji zadania:  Usługi asystenckie realizowane są od poniedziałku do piątku przez 2 AON, 5 AOON oraz 2 wolontariuszy wspierających w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą na terenie powiatu wieruszowskiego w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi tj. 7:30-17:00. Na potrzeby odbiorców usługi możliwe jest świadczenie usług w godz. wieczornych i w weekendy. Z AON/AOON, odbiorcami usługi oraz z ich otoczeniem współpracuje i wspiera również specjalista ds. usług.

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy

Partner realizujący zadanieGmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, ul Klonowska 8, 98-360 Lututów.   

Termin realizacji zadania: od 3 września 2018 r. do 31 lipca 2020 r..

miejsce realizacji zadania:Dzienny Dom Pomocy znajduje się w miejscowości Huta 46, 98-360 Lututów, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Dzienny Dom Pomocy zapewnia dziennie 15 miejsc.

Nazwa zadania: Usługi mieszkalnictwa treningowego oraz wspieranego

Partner realizujący zadanie: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania: mieszkanie treningowe oraz 2 mieszkania wspierane funkcjonują od 21 stycznia 2019 do końca realizacji projektu.

miejsce realizacji zadania: mieszkanie treningowe zapewnia jednocześnie pobyt 3 osobom, natomiast  dwa mieszkania wspierane zapewniają jednocześnie pobyt 6 osobom. Mieszkania zlokalizowane są w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów. Osoby przebywające w w/w mieszkaniach zapewnione mają wsparcie Opiekunów domu oraz AON/AOON, z którymi prowadzone są treningi 5 dni w tygodniu tj. higieny, kulinarny, finansowy, miejetności praktycznych, zarzadzania mieszkaniem itp. Osoby zapewnione mają wyżywienie - obiad do czasu nabycia umiejetności samodzielnego przygotowywania posiłków. Mieszkańcy częściowo ponoszą koszty eksploatacji, odpłatność  jest zależna od sytuacji materialnej rodziny lub osoby.

Nazwa zadania: Usługa wspierająca dla opiekunów faktycznych – grupowe poradnictwo specjalistyczne

Partner realizujący zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.   

Termin realizacji zadania:

1. Kurs I pomocy przedmedycznej ( 4 godziny)
2. Warsztaty grupowego poradnictwa specjalistycznego:
- z pedagogiem   ( 3 spotkania 5-godzinne)
- z psychologiem   ( 2 spotkania 5-godzinne)
- z dietetykiem  ( 1 spotkanie 5 godzinne)

Informacje o dokładnym miejscu i terminie realizacji warsztatów/kursu będą umieszczane na bieżąco.

Kurs I pomocy przedmedycznej dla opiekunów faktycznych osób uczestniczących w projekcie odbędzie się 25.03.2019r. od godziny 14:00 do godziny 18:00 w "Klubie Pracy" ul. L.Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

Warsztaty grupowego poradnictwa specjalistycznego z psychologiem dla opiekunów faktycznych osób uczestniczących w projekcie, odbędą się w dniach: 17.06.2019r., 25.06.2019 od godziny 15:00 do godziny 20:00 w sali Cech Rzemiosł Różnych, ul. Warszawska 42, 98-400 Wieruszów.

Warsztaty grupowego poradnictwa specjalistycznego z pedagogiem dla opiekunów faktycznych osób uczestniczących w projekcie, odbędą się w dniach: 26.08.2019r., 02.09.2019r., 09.09.2019r. od godziny 15:00 do godziny 20:00 w sali Cech Rzemiosł Różnych, ul. Warszawska 42, 98-400 Wieruszów.

Warsztaty grupowego poradnictwa specjalistycznego z dietetykiem dla opiekunów faktycznych  osób uczestniczących w projekcie, odbędą się w dniu: 11.03.2020 r. od godziny 15:00 do godziny 20:00 w sali Cech Rzemiosł Różnych, ul. Warszawska 42, 98-400 Wieruszów.