Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON. Biuletyn odstępny jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl oraz na stronie Funduszu www.pfron.org.pl.

Publikacje zawierają m.in.:

  • praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ABC osoby niepełnosprawnej”,
  • podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”,
  • zasady tworzenia łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi (niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu” .