Wieruszów 08.07.2024r.

PCPR.271.7.2024

 

Ogłoszenie z otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę dotyczącą realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w 2024r. z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową informuje, że wpłynęła 1 oferta, która była niekompletna, nie spełniła wszystkich wymaganych warunków oraz oferowana cena przekracza zaplanowaną kwotę w budżecie przeznaczonym na realizację programu i została odrzucona.

 

Ogłoszenie z otwarcia ofert