Rehabilitacja społeczna

1. TURNUSY REHABILITACYJNE

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dok. pdf. 80 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA - TURNUSY REHABILITACYJNE (dok. 383 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.(dok.pdf 208 KB)

2. ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (dok. pdf. 108 KB)

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (dok. pdf. 340 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAOAPTRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY (dok. pdf. 385 KB)

3. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.pdf

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej docx

4. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - wykaz.docx

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych do pobrania

KLAZUZULA INFORMACYJNA - SPORT KULTURA REKREACJA I TURYSTYKA (dok. pdf.379 KB)

5. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze dla osob niepełnosprawnych (dok. pdf. 104 KB)

Upoważnienie dotyczące przekazania środków finansowych na konto inne niz Wnioskodawcy

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze dla osób niepełnosprawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE (dok. pdf 385 KB)

6. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIE

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (dok. pdf. 128 KB)

Załącznik do wniosku - bariery w komunikowaniu się (dok. doc. 56 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ (dok. pdf. 384 KB)

7. DOFINANSOWANIE LIKIWDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (dok.128 KB)

Załaczniki do wniosku - bariery techniczne (dok. 384 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA - LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH (dok. 384 KB)

8. DOFINASOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (dok.pdf 133 KB)

Załącznik do wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.(dok.pdf 76 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (dok. pdf. 384 KB)

9. DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.( dok.pdf 280 KB)

WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE AKTYWNY SAMORZĄD-WNIOSKI DO POBRANIA pod linkiem ;

http://wieruszow.pcpr.info/wnioski-do-pobrania-w-2023-r

WNIOSKI DO POBRANIA DOTYCZACE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE ORZECZNICTWO pod linkiem:

https://pcprsieradz.pl/dokumenty-do-pobrania/28-dokumenty-pzon-sieradz