1. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”– Moduł III

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu.(dok. pdf 580 KB)

Rehabilitacja społeczna

1. TURNUSY REHABILITACYJNE

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.(dok.pdf 48 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA - TURNUSY.(dok.pdf 208 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.(dok.pdf 208 KB)

2. ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (dok.pdf 260 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.(dok.pdf 200 KB)

kLAUZULA INFORMACYJNA-SPRZĘT REHABILITACYJNY.(dok.pdf 208 KB)

3. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.doc

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej docx

4. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.doc

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.docx

5. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych (dok. pdf 240 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.(dok.pdf 96 KB)

Klauzula informacyjna-PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE.(dok.pdf 208 KB)

6. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIE I TECHNICZNYCH

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.(dok.pdf 268 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA - BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ.(dok.pdf 208 KB)

7. DOFINASOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (dok.pdf 268 KB)

Załącznik do wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.(dok.pdf 76 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA- BARIERY ARCHITEKTONICZNE.(dok.pdf 208 KB)

8. DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.( dok.pdf 280 KB)

WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE AKTYWNY SAMORZĄD-WNIOSKI DO POBRANIA pod linkiem ;

http://wieruszow.pcpr.info/wnioski-do-pobrania-w-2020-r

WNIOSKI DO POBRANIA DOTYCZACE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE ORZECZNICTWO pod linkiem:

https://pcprsieradz.pl/dokumenty-do-pobrania/28-dokumenty-pzon-sieradz