Rehabilitacja społeczna

1. TURNUSY REHABILITACYJNE

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dok. pdf. 80 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.docx

Oswiadczenie o wyrażeniu zgody, klauzula informacyjna - TURNUSY REHABILITACYJNE (dok. 383 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.(dok.pdf 208 KB)

2. ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (dok. pdf. 108 KB)

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych (dok. pdf. 340 KB)

Wymagane załączniki (dok. doc. 14,3 KB)

Oswiadczenie o wyrażeniu zgody, KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAOAPTRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY (dok. pdf. 385 KB)

3. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.pdf

Wymagane załączniki

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej docx

Klauzula informacyjna

4. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dok. pdf.206 KB)

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - wykaz.docx

Załaczniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych do pobrania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

KLAZUZULA INFORMACYJNA - SPORT KULTURA REKREACJA I TURYSTYKA (dok. pdf.379 KB)

5. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze dla osob niepełnosprawnych (dok. pdf. 104 KB)

Wykaz niezbędnych załaczników do wniosku

Upoważnienie dotyczące przekazania środków finansowych na konto inne niz Wnioskodawcy

Oswiadczenie o wyrażeniu zgody, KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE (dok. pdf 385 KB)

6. DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIE

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (dok. pdf. 128 KB)

Załącznik do wniosku - bariery w komunikowaniu się (dok. doc. 56 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody, KLAUZULA INFORMACYJNA - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ (dok. pdf. 384 KB)

7. DOFINANSOWANIE LIKIWDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (dok.128 KB)

Wykaz niezbędnych załaczników - bariery techniczne

Załaczniki do wniosku - bariery techniczne (dok. 384 KB)

Oswiadczenie o wyrażeniu zgody, KLAUZULA INFORMACYJNA - LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH (dok. 384 KB)

8. DOFINASOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (dok.pdf 133 KB)

Wymagane załączniki do wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.(dok.pdf 76 KB)

Załaczniki do wniosku

Oświadczenie o wyrażeniu zgody, KLAUZULA INFORMACYJNA - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (dok. pdf. 384 KB)

9. DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.( dok.pdf 280 KB)

Wymagane załączniki

Oswiadczenie o wyrażeniu zgody, klauzula informacyjna dok. pdf. 234 KB

WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD ZNAJDUJĄ SIĘ W KAFELCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - AKTYWNY SAMORZĄD-WNIOSKI DO POBRANIA

 http://pcpr-wieruszow.org/index.php/informacje/osoby-niepelnosprawne

WNIOSKI DO POBRANIA DOTYCZACE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE ORZECZNICTWO pod linkiem:

https://pcprsieradz.pl/dokumenty-do-pobrania/28-dokumenty-pzon-sieradz