ciągznakówRPOczarnobiały

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” współfinansowany ze Środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

PCPR.271.8.2021                                                     Wieruszów, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Szacowanie wartości zamówienia na usługę realizacji obozu socjoterapeutycznego
dla 61 osób, tj. 34 dzieci z pieczy zastępczej i 27 osób z otoczenia uczestniczących
w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy realizacji obozu socjoterapeutycznego dla 61 osób, tj. 34 dzieci z pieczy zastępczej i 27 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” .

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego 15.

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:

55000000 -0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego w miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie RP w terminie 26.06.2021r.-02.07.2021r.dla uczestników projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, podczas którego zorganizowane zostanie 70 godzin zajęć dla dzieci i opiekunów. Zajęcia dla dzieci w liczbie 35 godzin dotyczyć będą m.in. kształtowania umiejętności, radzenia sobie z niechcianymi uczuciami, rozwijanie umiejętności kontroli własnych emocji oraz zajęcia profilaktyczne m.in. alkohol, narkotyki. Zajęcia dla opiekunów w liczbie 35 godzin dotyczyć będą m.in. wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem oraz z zakresu umiejętności komunikowania się.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:

- koszty pobytu (noclegi, wyżywienie- śniadanie, obiad, kolacja)

- koszty zatrudnienia specjalistów do realizacji 70 godzin zajęć

- koszty opiekunów dla dzieci

- koszty transportu (dojazd-powrót)

- koszt ubezpieczenia NNW, COVID-19

Do udziału w obozie skierowanych zostanie maksymalnie 61 osób , tj. 34 dzieci z pieczy zastępczej i 27 osób z otoczenia będących uczestnikami projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”. Liczba uczestników może ulec zmianie, w tym podział na osoby dorosłe i dzieci, jednak nie wyniesie więcej niż 61 osoby.

  1. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 07.05.2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego szacowania.

 Załącznik do szacowania

Szacowanie dok. pdf. 180 KB

Załącznik do szacowania dok. pdf. 52,3 KB

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie