Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie:
  wersja (pdf)
 2. SWZ (pdf)
  wersja (pdf)
  wersja (word)
 3. Oferta-załącznik nr 1
  wersja (pdf)
  wersja (word)
 4. Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 2
  wersja (pdf)
  wersja (word)
 5. Oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 3
  wersja (pdf)
  wersja (word)
 6. Wzór umowy-załącznik nr 4
  wersja (pdf)
  wersja (word)
 7. ZWykaz kadry-załącznik nr 5
  wersja (pdf)
  wersja (word)