Wieruszów, dn. 24.02.2017 r.

PCPR.271.4.2017                                                                                                    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę dostawy materiałów biurowych na rok 2017, informuje, że  w wyznaczonym dniu i czasie wpłynęły 4 oferty oraz 1 oferta po wyznaczonym czasie –nie brana pod uwagę.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. ofertę F.H.U. „ GRAWIT”
ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów, na kwotę brutto 9.665,96 zł

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Z poważaniem
Kierownik PCPR w Wieruszowie
Elżbieta Ochocka