LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA –KOORDYNATORA PROJEKTU „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji  na stanowisko urzędnicze Starszego referenta-Koordynatora projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”  do następnego etapu zakwalifikowały się  następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Lp. Imię i nazwisko                                                         Miejsce zamieszkania

1.  Agnieszka Binkowska                                                Pieczyska
2.  Iwona Ciężka –Głowacz                                             Kowalówka

Informujemy ponadto, że rozmowa kwalifikacyjna tj. II etap naboru odbędzie się 25  października 2017 roku w siedzibie PCPR o godz. 10.00.

Wieruszów ,23 października  2017 roku                                                        

Lista kandydatów.pdf