ciągznakówRPOczarnobiały

W poniższych linkach informacje dot. unieważnienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu: "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim".
- dot. zamówienia pn.: Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Hucie w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim",
- dot. zamówienia pn.: Transport uczestników do dziennego domu pomocy w Hucie w ramach projektu: "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim".

Unieważnienie zamówienia - dot. usług gastronomicznych.pdf
Unieważnienie zamówienia - dot. transportu.pdf