ciągznakówRPOczarnobiały

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hucie w ramach projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

        W dniu 17 września 2018r. odbyło się symboliczne otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hucie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, ośrodek funkcjonuje już od początku września. Dzienny Dom Pomocy prowadzony jest przez jednego z Partnerów projektu - Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie. Uruchomienie oraz koszty działania Domu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Na uroczyste otwarcie licznie przybyli zaproszeni goście m in. Pan Piotr Polak- Poseł na Sejm RP, Starosta Wieruszowski – Pan Andrzej Szymanek, Wójt -Marek Pikuła oraz władze gminy Lututów, ksiądz kanonik – Waldemar Gruszka, Partnerzy Projektu itd. Otwarcie uświetniła część artystyczna przygotowana przez podopiecznych Dziennego Domu Pomocy, wspólny toast oraz tort.

tablica na scianie budynku Dzienny Dom Pomocy, pod tablicą plakat informujący o projekcie, w ramach, którego powstał Dom 
 widok na 1 - piętrowy budynek Dziennego Domu Pomocy, brama, drzwi wejściowe
 grupa osób, uczestników Dziennego Domu Pomocy w budynku Domu podczas przemówienia wójta Gminy Lututów
Grupa gości podczas otwarcia Dziennego Domu Pomocy w pomieszczeniu Domu, goście siedzą na krzesłach 
 Poświęcenie Dziennego Domu Pomocy, Dom święci zaproszony ksiądz, w obecności zaproszonych gości
 Przemówienie posła podczas otwarcia DDP, grupa zaproszonych gości i uczestników DDP słucha
 Przemówienie kierownika Pani Stefanowskiej podczas otwarcia DDP, zaproszeni goście i uczestnicy DDP słuchają
Wręczenie listu gratulacyjnego przez Staroste Wieruszowskiego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie Pani Alinie Stefanowskiej
Grupa uczestników Dziennego Domu Pomocy podczas otwarcia Domu - część artystyczna, osoby siedzą na krzesłach, recytują wiersze
Krojenie tortu przez wójta Gminy Lututów, obok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. A. Stefanowska, w tle uczestnicy DDP
Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy podczas poczęstunku na otwarcie Domu, uczestnicy siedzą przy stolikach w grupach, rozmawiają, jedzą ciasto

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy podczas poczęstunku na otwarcie Domu,osoby siedzą przy kilku stołach, rozmawiają, spożywają poczęstunek

Od stycznia br. trwały prace remontowo-budowlane zmierzające do uruchomienia Dziennego Domu Pomocy. Budynek po byłej szkole wymagał częściowej przebudowy oraz dostosowania pomieszczeń na potrzeby uczestników Domu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, zapewniający opiekę opiekuna Domu, opiekunek, specjalistów tj. psychologa, terapeuty zajęciowego, masażysty oraz umożliwia osobom udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych m in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, rozwój pasji i zainteresowań, uczestnictwo w przeróżnych imprezach kulturalnych i spotkaniach itp.

Pomieszczenie kuchenne w Dziennym Domu Pomocy, meble kuchenne, wyposażenie 
 Pomieszczenie do rehabilitacji w Dziennym Domu Pomocy, łóżko rehabilitacyjne, rowerek stacjonarny, orbitrek, w tle okno, po prawej stronie sofa
 Łazienka w Dziennym Domu Pomocy dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brodzik niskopodłogowy, siedzisko, uchwyty, toaleta, w tle okno

Dzienny Dom Pomocy zapewnia 15 miejsc, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Swoim podopiecznym zapewnia również 3 posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Ponadto uczestnicy Dziennego Domu Pomocy mają zapewniony dojazd i powrót z miejsca zamieszkania do siedziby Domu.

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy podczas obiadu w godzinach pracy Domu, 10 osób przy stole 
 Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy podczas posiłku, obiad, 11 osób przy stole, w tle dwa okna
 6 uczestników Dziennego Domu Pomocy przy stole podczas picia kawy, rozmowy, w tle duża prostokątna szafa, okno
 2 uczestniczki Dziennego Domu Pomocy podczas ćwiczeń na rowerku stacjonarnym i orbitreku, w tle okno
 Uczestniczka Dziennego Domu Pomocy na fotelu masującym w pokoju do rehabilitacji, obok rehabilitantka, w tle okno
 2 uczestniczki Dziennego Domu Pomocy podczas ćwiczen na rowerku stacjonarnym i orbitreku, z boku fragment okna
 2 uczestniczków Dziennego Domu Pomocy podczas rehabilitacji na rowerku stacjonarnym i orbitreku, w tle okna
 4 uczestników Dziennego Domu Pomocy w sali do rehabilitacji, 1 osoba ćwiczy na rowerku stacjonarnym, 1 osoba na orbitreku, 1 osoba stoi przy orbitreku, 1 osoba odpoczywa na kanapie mieszczącej się w pokoju, w tle okna
2 uczestniczki Dziennego Domu Pomocy przy okrągłym stole podczas układania pasjansa, w tle okna