ciągznakówRPOczarnobiały

Wieruszów, 19.02.2019r.

PCPR.271.1.2019                                                                                                                                                                          

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w związku z zapytaniem o cenę przeprowadzenia 4 - godzinnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nie więcej niż 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych uczestniczących w projekcie ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, że wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymogi formalne tj. ofertę firmy USŁUGI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  Mariusz Małys ul. Stanisława Staszica 13, 98-405 Galewice oferującą za wykonanie w/w usługi kwotę 350,00zł. brutto.         

Z poważaniem
Elżbieta Ochocka
Kierownik PCPR w Wieruszowie