logo

Uwaga!!!

Możliwość dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywrócił dofinansowania do wózków inwalidzkich  o napędzie elektrycznym. 
     Z programu mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.
W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności,a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia.
W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 10 tyś. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto zakupu wózka o napędzie elektrycznym.
    Bliższych informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15 lub pod numerem telefonu 627831995. Termin przyjmowania wniosków od 07.08.2019 roku – 31.08.2019 roku. Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Centrum lub ze strony internetowej www.wieruszow.pcpr.info w zakładce Aktywny samorząd.