Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki informuje, że realizuje przy dofinansowaniu z WUP w Łodzi w ramach RPO 2014-2020 projekt aktywizacji zawodowej dla osób głuchych w wieku od 30. roku życia zamieszkujących obszary słabo zaludnione w woj. łódzkim.

W związku z tym Polski Związek Głuchych uprzejmie prosi o kontakt osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Realizatorzy projektu chętnie przyjadą na miejsce i spróbują zaproponować ścieżkę projektową, czyli doradztwo, szkolenie, staż jak najbliżej miejsca zamieszkania i zatrudnienie, a także wyjazdowe warsztaty weekendowe i spotkania z osobami głuchymi, które odniosły sukces zawodowy.

Ewa Twardowska
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
Nawrot 94/96, Łódź
www.pzg.lodz.pl

tel. 42 231 30 36 wewn. 6, kom. 695 055 064