Fundacja Vis Maior, przedstawia publikację pt.: „Gdy oczy zawiodły – podręcznik dla osób niewidomych i tracących wzrok”, która została właśnie wydana w wersji elektronicznej PDF oraz w formie AUDIOBOOKA.

Publikacja skierowana jest zarówno do osób niewidomych i tracących wzrok, jak również do ich rodzin.

Jest to kompendium wiedzy, w którym omówione są główne problemy, jakie napotyka osoba tracąca wzrok, takie jak bariery psychiczne, fizyczne i społeczne. Publikacja zawiera informacje jak sobie radzić w zupełnie nowej sytuacji jaką jest utrata wzroku oraz jakie kompetencje muszą nabyć osoby ociemniałe, aby mogły aktywnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Osoby po utracie wzroku kierowane są do miejsc i instytucji, w których mogą uzyskać pomoc.

W artykułach skierowanych do rodzin omówiono jak mądrze pomagać osobom ociemniałym w drodze do niezależnego życia - jak je wspierać, a nie wyręczać.

W podręczniku przedstawiono również historie osób niewidomych, którzy pomimo dysfunkcji wzroku są osobami samodzielnymi i aktywnymi społecznie i zawodowo. Na końcu publikacji znajduje się słownik trudniejszych i specjalistycznych pojęć.    

Grafika podręcznika jest tak pomyślana, aby tekst dobrze czytał się również osobom słabowidzącym i dyslektykom.

Do pracy nad podręcznikiem udało się zaprosić ponad 20 osób. Autorami artykułów są eksperci w swoich dziedzinach. Część z nich jest niewidoma lub słabowidząca, co dodatkowo dodaje autentyczności przedstawianym tekstom.

Poniżej link do strony Fundacji Vis Maior, na której znajduje się podręcznik w PDF, HTML oraz AUDIOBOOK:

https://fundacjavismaior.pl/?cat=40

 
Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa
tel: (22) 370 28 75 | www: fundacjavismaior.pl
NIP: 525 22 535 42

Pomóż nam działać
Nr konta: 95 1500 1126 2008 8380 0000
Przekaż 1% podatku: KRS 0000 136 590