Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie na prośbę Stowarzyszenia Rozwoju PITAGORAS, które zajmuje się pracą na rzecz osób niesłyszących informuje, że w/w  Stowarzyszenie obecnie realizuje projekt o nazwie "Pomoc psychologiczna w języku migowym".

Stowarzyszenie oferuje sesje indywidualne i grupowe z psychologiem znającym Polski Język Migowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

kwestionariusz

regulamin

Stowarzyszenie Rozwoju "PITAGORAS"
ul. Św. Rocha 41B/7, 35-330 Rzeszów
tel. + 48 782 568 450
https://www.pitagoras.org.pl/