Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie internetowej www.juzjestem.info 

plakat z twarza dziecka, które pokazuje wyciągniete dłonie, w tle napis Już jesteś

 

plakat z twarzą smutnego chłopca z przepaską na prawym oku, chłopiec wyciąga dłonie

plakat z twarzą smutnego dziecka z wyciągniętą dłonią, w tle zapytanie Już jesteś?

plakat z twarzą dziecka z wyciagnietymi otwartymi dłoniami, w tle napis Już jesteś?