Informujemy o działającym nadal Wojewódzkim Telefonie Wspracia dla Seniorów

42 20 819 99

Pod w/w numerem telefonu można skorzystać z bezpłatnego wsparcia parwnego, psychologicznego, pracownika pomocy społecznej.

Telefon jest czynny w nastepujące dni tygodnia:

Poniedziałek - wtorek 16.00 - 19.00

Środa - 16.00 - 19.00

Czwartek - piątek - 16.00 - 19.00