W okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500.

Punkt Interwencji Kryzysowej będzie czynny w:

- poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 (dyżur pracownika socjalnego)

- środę w godz. 16.00 – 19.00 (dyżur prawnika)

- czwartek w godz. 16.00 – 20.00 (dyżur psychologa)