Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku dostepne są na stronie internetowej PFRON pod linkiem

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/S-A-M/2023_rok/2023-02-03_AS_2023/U-014z_2023.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download